تولید سراه به روش گرم . از این روش جهت تولید سه راهای سایز بالا استفاده می شود  که نسبت به روش سرد دارای هزینه کمتر ولی سرعت عمل پایین ترمی باشد . این روش کیفیت سه راهی نسبت به روش سرد پایین تر می باشد. در این روش لوله را به اندازه نیاز برش داده و یک سوراخ در وسط آن ایجاد  میکنند و در کوره حرارت میدهند و  سپس زنجیر و ساچمه فولادی را از ان عبور میدهند تا به سایز دلخواه برسند.