روش تولید زانو سرد.این روش راحت ترین روش تولید زانو است .در این روش نمیتوان بیشتر از سایز ۳ تولید کرد (به دلیل سایز کم کردن زانو). در این روش لوله ۶ متری مستقیما وارد دستگاه شده و پس از عبور لوله از داخل قالب توسط اره برش خورده میشود و بعد از پلیسه گیری و سندبلاست شدن مارک و بسته بندی میشود.