ما این امکان را فراهم نمودیم تا  با استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی هر مبلغی که میخواهید جهت تسویه حساب خود به شرکت واریز نمایید.