نحوه تخفیفات سحرگاز

از تاریخ ٩۶/٠٢/٠٢ لیست جدید                                                                                                                                                         فروش نقدی به صورت خرده طبق لیست میباشد

فروش طبق بسته بندی شرکت در هر فاکتور

تا ۲ میلیون ۱۵% تخفیف

از ۲ میلیون تا ۶ میلیون ۲۰% تخفیف

از ۶ میلیون تا ۱۰ میلیون ۲۲% تخفیف

از ۱۰ میلیون به بالا ۲۵% تخفیف اعمال میشود .

اتصالات گاز

مشخصات الکترود های جوشکاری

مشخصات الکترود های جوشکاری : در جوشکاری مشخصات الکترودها با یک سری اعدا…

نحوه تخفیفات سحرگاز

/
نحوه تخفیفات سحرگاز از تاریخ 97/07/07 لیست جدید              …

گالری عکس هلکو سحرگاز

/
Nulla consequat massa quis

پخش آنلاین فایل های ویدئو هلکوسحرگاز

/
      در بالا  می توانید فیلم های تهیه …