نحوه تخفیفات سحرگاز

از تاریخ ٩۶/٠٢/٠٢ لیست جدید                                                                                                                                                         فروش نقدی به صورت خرده طبق لیست میباشد

فروش طبق بسته بندی شرکت در هر فاکتور

تا ۲ میلیون 10% تخفیف

از ۲ میلیون تا 10 میلیون 15% تخفیف

از 10 میلیون تا 20 میلیون 18% تخفیف

از 20 میلیون به بالا 20% تخفیف اعمال میشود .

اتصالات گاز

ارزان ترین لیست قیمت اتصالات گازی

  ارزانترین اتصالات گاز ارزان ترین لیست قیمت اتصالات …

ليست شير الات وگ اميد گلستان

 ليست شير الات وگ اميد گلستان…

ليست قيمت ارتعاشات صنعتي ایران

ليست قيمت ارتعاشات صنعتي

ليست قيمت شير فلکه سيم ايتالیا

 ليست قيمت شير فلکه سيم ايتالیا…

لیست قیمت اتصالات دنده ای

لیست قیمت اتصالات دنده ای

مشخصات الکترود های جوشکاری

مشخصات الکترود های جوشکاری :در جوشکاری مشخصات الکترودها با یک سری اعدا…