پرسش و پاسخ

با مراجعه به به صفحه فروشگاه سایت  سفارشات خود را انجام دهید

ما با توجه به فرمول ساده تولید با تیراژ بالا در نتیجه هزینه تمام شده پائین توانسته تولید را با تیراژهایی که اغلب خارج از باور می باشد، به انجام رسانده لذا با دستیابی به هزینه تولید ارزان، قیمت های رقابتی خوبی در کنار کیفیت بالا حاصل سازد.

ما بعد از دریافت سفارش ،اجناس را به طور رایگان به باربری تحویل میدهیم و بعد از یک یا دو روز (بسته به باربری دارد) میتوانید از باربری شهرستان خود دریافت کنید.

امیدواریم توانسته باشیم به شما کمک کرده باشیم